Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Färdtjänstutskottets sammanträde den 18 oktober

Färdtjänstutskottets sammanträde den 18 oktober

Dag:
Tisdag den 18 oktober 2011
Tid:
15:45
Plats:
Lindhagensterrassen 1, sammanträdesrum Pluto
Övrigt

Deltagare: Ledamöter och ersättare i färdtjänstutskottet 

Kom doftfri!

Meddelande om förhinder att delta lämnas till Marie Sillén tfn 08-123 151 55, e-post marie.sillen@sll.se eller registrator tfn 08-123 150 29, e-post registrator.fardtjanst@sll.se

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden

Inledning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Fortlöpande information från färdtjänstavdelningen angående förslag till förenklingar i färdtjänsten.
 3. 3.
  Kvartalsrapport september 2011 för färdtjänstavdelningen (utdelas vid mötet).

Beslutsärenden

 1. 4.
  Tillämpning av barns avgifter i färdtjänsten.

Anmälningsärenden

 1. 5.
  Anmälan av inkomna ärenden för kännedom.
 2. 6.
  Anmälan av fattade beslut med stöd av delegation
 3. 7.
  Övriga ärenden
Senast uppdaterad:
2011-02-17
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Här finns protokollet