Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Färdtjänstutskottets sammanträde den 17 maj

Färdtjänstutskottets sammanträde den 17 maj

Dag:
Tisdag den 17 maj 2011
Tid:
15:45 - 18:00
Plats:
Övrigt

Deltagare: Ledamöter och ersättare i färdtjänstutskottet 

Kom doftfri!

Meddelande om förhinder att delta lämnas till Marie Sillén tfn 08-123 151 55, e-post marie.sillen@sll.se eller registrator tfn 08-123 150 29, e-post registrator.fardtjanst@sll.se

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden

Inledning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Information från förvaltningen

Beslutsärenden

 1. 3.
  Årsrapport 2010 för Färdtjänstnämnden

  Tjänsteutlåtande

   

 2. 4.
  Kvartalsrapport mars 2011 för färdtjänstavdelningen

  Tjänsteutlåtande

   

  Bilaga

 3. 5.
  Intern kontrollplan 2011 för färdtjänstavdelningen

  Tjänsteutlåtande

   

  Bilaga

Anmälningsärenden

 1. 6.
  Anmälan av inkomna ärenden för kännedom
 2. 7.
  Beslut fattade med stöd av delegation
Senast uppdaterad:
2011-02-17
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Här finns protokollet