Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Färdtjänstutskottets sammanträde den 17 januari 2012

Färdtjänstutskottets sammanträde den 17 januari

Dag:
Tisdag den 17 januari 2012
Tid:
15:45
Plats:
Möteslokal Pluto, Lindhagensterrassen 1, Stockholm
Övrigt:
Deltagare: Ledamöter och ersättare i färdtjänstutskottet
Meddelande om förhinder att delta lämnas till Marie Sillén,
telefon 08-123 151 55, e-post marie.sillen@sll.sw, eller registrator,
telefon 08-123 150 29, e-post registrator.fardtjanst@sll.se

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden

Inledning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Information från färdtjänstavdelningen

Beslutsärenden

 1. 3.
  Sekreterare i färdtjänstutskottet 2012

  Tjänsteutlåtande

 2. 4.
  Oförändrad tilldelning av resor 2012

  Tjänsteutlåtande

Anmälningsärenden

 1. 5.
  Anmälan av inkomna ärenden för kännedom
 2. 6.
  Anmälan av fattade beslut med stöd av delegation
 3. 7.
  Övriga ärenden
Senast uppdaterad:
2011-12-19
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen