Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Färdtjänstutskottets sammanträde den 16 november

Färdtjänstutskottets sammanträde den 16 november

Dag:
Onsdag den 16 november 2011
Tid:
15:45 - 18:00
Plats:
Lindhagensterrassen 1, möteslokal Pluto
Övrigt

Deltagare: Ledamöter och ersättare i färdtjänstutskottet 

Kom doftfri!

Meddelande om förhinder att delta lämnas till Marie Sillén tfn 08-123 151 55, e-post marie.sillen@sll.se eller registrator tfn 08-123 150 29, e-post registrator.fardtjanst@sll.se

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden

Inledning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Information från färdtjänstavdelningen

Beslutsärenden

 1. 3.
  Förenklingar i regelverk och ansökningsprocess

  Tjänsteutlåtande

 2. 4.
  Yttrande över motion 2011:19 av Pia Ortiz-Venegas m.fl. (V) om fri tilldelning av färdtjänstresor

  Tjänsteutlåtande

   

  OBS! Ärendet utgår.

Anmälningsärenden

 1. 5.
  Anmälan av inkomna ärenden för kännedom
 2. 6.
  Beslut fattade med stöd av delegation
Senast uppdaterad:
2011-02-17
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Här finns protokollet