Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Färdtjänstutskottets sammanträde den 16 juni

Färdtjänstutskottets sammanträde den 16 juni

Dag:
Torsdag den 16 juni 2011
Tid:
15:45 - 18:00
Plats:

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden

Inledning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Information från färdtjänstavdelningen

Beslutsärenden

 1. 3.
  Uppdrag att föreslå förenklingar i färdtjänstenTjänsteutlåtande

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Anmälan av inkomna ärenden för kännedom
 2. 5.
  Beslut fattade med stöd av delegation
Senast uppdaterad:
2011-02-17
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Här finns protokollet