Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Färdtjänstutskottets sammanträde den 14 juni 2012

Färdtjänstutskottets sammanträde den 14 juni

Dag:
Torsdag den 14 juni 2012
Tid:
16:00
Plats:
 

Innehåll

Inledning
Informationsärenden
Beslutsärenden
Anmälningsärenden

Inledning

 1. 1.
  Val av justerare

Informationsärenden

 1. 2.
  DEMO - Digitalt ansökningsförfarande
 2. 3.
  Information om den interna kontrollen på färdtjänstavdelningen
 3. 4.
  Revisionsrapport över löpande granskning 2011 färdtjänstavdelningen

Beslutsärenden

 1. 5.
  Språklig översyn av färdtjänstens riktlinjer i Stockholms län samt en nylättversion med frågor och svar om färdtjänsten

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

Anmälningsärenden

 1. 6.
  Anmälan av inkomna ärenden för kännedom
 2. 7.
  Anmälan av fattade beslut med stöd av delegation
 3. 8.
  Övriga ärenden
Senast uppdaterad:
2011-12-19
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen