Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Färdtjänstutskottets sammanträde den 14 december 2011

Dag:
Onsdag den 14 december 2011
Tid:
15:45 - 18:00
Plats:
Möteslokal Pluto, Lindhagensterrassen 1, Stockholm
Övrigt
Deltagare: Ledamöter och ersättare i färdtjänstutskottet 

Kom doftfri!

Meddelande om förhinder att delta lämnas till Marie Sillén, telefon 08-123 151 55, e-post marie.sillen@sll.se eller registrator telefon 08-123 150 29, e-post registrator.fardtjanst@sll.se

Innehåll

Inledning

Beslutsärenden

Anmälningsärenden

Inledning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Information från färdtjänstavdelningen

Beslutsärenden

 1. 3.
  Sammanträdesplan för färdtjänstutskottet 2012

  Tjänsteutlåtande
 2. 4.
  Intern kontrollplan för färdtjänstavdelningen 2012
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga

Anmälningsärenden

 1. 5.
  Anmälan av inkomna ärenden för kännedom
 2. 6.
  Beslut fattade med stöd av delegation
Senast uppdaterad:
2011-02-17
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen