Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Färdtjänstutskottets sammanträde den 10 april 2012

Färdtjänstutskottets sammanträde den 10 april

Dag:
Tisdag den 10 april 2012
Tid:
16:00
Plats:
 

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden

Inledning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Information från färdtjänstavdelningen

Beslutsärenden

 1. 3.
  Yttrande över motion 2011:19 av Pia Ortiz-Venegas m.fl. (V) om fri tilldelning av färdtjänstresor

  Tjänsteutlåtande

  Särskilt uttalande

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Anmälan av inkomna ärenden för kännedom
 2. 5.
  Anmälan av fattade beslut med stöd av delegation
 3. 6.
  Övriga ärenden
Senast uppdaterad:
2011-12-19
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen