Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningens sammanträde den 5 november 2013


Dag:
Tisdag den 5 november 2013
Tid:
13:30-15:30
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset

Inledning

 • 1.

  Val av justerare

Beslutsärenden

 • 2.

  Beslut om förstudie om uppgradering av tunnelbanevagn C20

  SL 2013-5468

 • 3.

  Beslut om förstudie avseende fastighetsförvaltning (UH 2014)

  SL-2013-01269

 • 4.

  Tillåta färdtjänstkort som giltig biljett för Waxholmsbolaget

  TN 2013-0632

 • 5.

  Svar på skrivelse om ny digital strategi för SL-resenärernas behov

  TN 2013-0423

Informationsärenden

 • 6.

  Rapport om dagsläget inom färdtjänsten (ekonomi, funktion och status pågående upphandlingar)

 • 7.

  Stockholms läns landstings svar på PM - Lag om mobilitetsstöd

 • 8.

  Inkomna skrivelser

 • 9.

  Övriga frågor