Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningens sammanträde den 5 december 2013


Dag:
Torsdag den 5 december 2013
Tid:
13:00
Plats:
Lindhagensgatan 100, Stockholm

Inledning

 • 1.

  Val av justerare

Beslutsärenden

 • 2.

  Verkställighets- och anskaffningsbeslut avseende upprustning av tunnelbanestationerna Hallunda och Norsborg

  TN 2013-0693

 • 3.

  Idéstudie E24 - trafikavtal pendeltågstrafiken

  SL 2013-5732

 • 4.

  Beslut om kortsiktig plan för uppförande av 1000 väderskydd under åren 2013-2014

  TN 2011-0257

 • 5.

  Förslag till sammanträdesdagar 2014 för beredningen

Informationsärenden

 • 6.

  Om färdtjänstsystem inom IT

 • 7.

  Information om tilldelning, utökning av via-resor 2014 samt om "bom-resor"

 • 8.

  Rapport om dagsläget inom färdtjänsten (ekonomi, funktion, pågående upphandlingar och inkomna skrivelser)

 • 9.

  Övriga frågor