Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningens sammanträde den 29 januari 2013


Dag:
Tisdag den 29 januari 2013
Tid:
13:30
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset

Inledning

 • 1.

  Val av justerare samt val av beredningens sekreterare 2013

Beslutsärenden

 • 2.

  Förnyat genomförandebeslut - Spårväg city, fortsatt utbyggnad

  TN2-2013-00198

 • 3.

  Svar på skrivelse om hur färdtjänstberoende hanteras då färdtjänsttillstånd löper ut

  TN 1211-0238

 • 4.

  Förlängning av avtal rullstolstaxi

Informationsärenden

 • 5.

  Information avseende Slussen - trafik under byggtiden

  TN 1211-0235

 • 6.

  Månadsrapport

 • 7.

  Pågående upphandlingar inom färdtjänsten

 • 8.

  Inkomna skrivelser

 • 9.

  Övriga frågor