Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningens sammanträde den 25 september 2013


Dag:
Onsdag den 25 september 2013
Tid:
13:30

Inledning

 • 1.

  Val av justerare

Beslutsärenden

 • 2.

  Anskaffningsbeslut - C30 utökad passagerarinformation

  TN 2013-0549

Informationsärenden

 • 3.

  Information från Jernhusen om Centralstationen

 • 4.

  Projekt resecoachning, delrapport

 • 5.

  Närtrafiken, inriktning för framtida drift

  TN 2013-0540

 • 6.

  Rapport om dagsläget inom färdtjänsten (ekonomi, funktion och pågående upphandlingar)

 • 7.

  Inkomna skrivelser

 • 8.

  Övriga frågor