Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Färdtjänst-och tillgänglighetsberedningen sammanträde den 20 september

Färdtjänst-och tillgänglighetsberedningen sammanträde den 20 september

Dag:
Torsdag den 20 september 2012
Tid:
13:30
Plats:
SL, Lindhagensgatan 100, möteslokal Högdalen
Förhinder anmäls till:
  ingela.svanberg@sl.se eller tfn 08-686 1478

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Informationsärenden

Inledning

 1. 1.
  Val av justerare

Beslutsärenden

 1. 2.
  Budget 2013 för TN inkl färdtjänstenTN 1203-0069Tjänsteutlåtande
 2. 3.
  Yttrande över motion 2012:4 om utvecklad och förbättrad tillgänglighet och färdtjänstTN 1203-0052

  Tjänsteutlåtande inkl motion

 3. 4.
  Yttrande över motion 2012:11 om angelägna regelförändringar i färdtjänstenTN 1204-0096Tjänsteutlåtande inkl motionen

Informationsärenden

 1. 5.
  Problemen med spärrarna (ur ett äldre/funktionshinderperspektiv)
 2. 6.
  Lägesrapport avseende färdtjänst på Adelsö
 3. 7.
  Pågående upphandlingar inom färdtjänsten
 4. 8.
  Inkomna skrivelser
 5. 9.
  Övriga frågor
Senast uppdaterad:
2011-12-19
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll