Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Färdtjänst-och tillgänglighetsberedningen sammanträde den 21 mars

Färdtjänst-och tillgänglighetsberedningen sammanträde den 21 mars

Dag:
Onsdag den 21 mars 2012
Tid:
13:30
Plats:
SL, Lindhagensgatan 100, möteslokal Högdalen
Förhinder anmäls till:

  Ingela Svanberg tfn 08-686 1478 eller e-post ingela.svanberg@sl.se

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Informationsärenden

Inledning

 1. 1.
  Val av justerare

Beslutsärenden

 1. 2.
  Förslag om förändringar i pendeltågstrafiken i T13 - Ny pendeltågstrafik till Uppsala och övriga förändringarTN 1203-0061Tjänsteutlåtande
 2. 3.
  Yttrande över motion 2011:29 om att inför fler toaletter i kollektivtrafikenTN 1110-228

  Tjänsteutlåtande inkl motionen

Informationsärenden

 1. 4.
  Fastställande av förfrågningsunderlag avseende anskaffning nya tunnelbanefordonTN 1110-211
 2. 5.
  Månadsrapport färdtjänsten
 3. 6.
  Pågående upphandlingar inom färdtjänsten
 4. 7.
  Inkomna skrivelser
 5. 8.
  Övriga frågor
Senast uppdaterad:
2011-12-19
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll