Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningens sammanträde 111116

Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningens sammanträde 111116

Dag:
Onsdag den 16 november 2011
Tid:
13:30 - 15:30
Plats:
SL, Lindhagensgatan 100, entréplan
Förhinder meddelas till:

 Ingela Svanberg på tfn 070-7861478 eller

 e-post ingela.svanberg@sl.se

Innehåll

Inledning
Informationsärenden

Inledning

 1. 1.
  Val av justerare

Informationsärenden

 1. 2.
  Månadsrapport färdtjänsten
 2. 3.
  Typresor - information om mätning av upplevd tillgänglighet i SL-trafiken
 3. 4.
  Samråd med pensionärs- och handikapporganisationer
 4. 5.
  Yttrande över motion 2011:19 om fri tilldelning av färdtjänstresor (Utgår)
 5. 6.
  Yttrande med anledning av anmälan till DO
 6. 7.
  Information om anskaffningsbeslut avs upphandling av specialfordonstransporter utan kundval
 7. 8.
  Information om remissvar till trafikverket om taxichaufförers lokalkännedom
 8. 9.
  Vidare information om införandet av låginstegsbussar (Utgår)
 9. 10.
  Sammanställning av kundsynpunkter på digitala skyltar (Utgår)

   

 10. 11.
  Inkomna skrivelser
 11. 12.
  Övriga frågor
Senast uppdaterad:
2011-02-21
Ansvarig redaktör: Ingela Svanberg
Kontakta redaktionen