Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningens sammanträde 110517

Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningens sammanträde 110517

Dag:
Tisdag den 17 maj 2011
Tid:
13:30 - 15:30
Plats:
SL, Lindhagensgatan 100 entréplan
Förhinder meddelas till:
 Ingela Svanberg, tel: 686 14 78, mobil tel: 070-786 14 78 eller e-post:  ingela.svanberg@sl.se

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Informationsärenden

Inledning

 1. 1.
  Val av justerare

Beslutsärenden

 1. 2.
  Yttrande över landstingsrevisorernas granskningsrapport för färdtjänstverksamheten 2010

Informationsärenden

 1. 3.
  Månadsrapport per mars 2011 för avseende Färdtjänstavdelningen och färdtjänstverksamheten
 2. 4.
  Verksamhetsuppföljning tertial 1 2011
 3. 5.
  Tillgänglighetsaspekter i trafikupphandling 2012-2014
 4. 6.
  Principärende om tillgänglighetsaspekter i förstudier och planprocesser
 5. 7.
  Färdtjänstupphandlingen
Senast uppdaterad:
2011-05-16
Ansvarig redaktör: Ingela Svanberg
Kontakta redaktionen


Protokoll