Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Beredningen för sjötrafik

Beredningen för sjötrafik stödjer Trafiknämnden i beredningen av ärenden gällande kollektivtrafik till sjöss. Beredningen följer upp ingångna avtal med entreprenörerna och samverka med skärgårdskommunerna och andra externa intressenter.
Läs mer om beredningen för sjötrafik på sll.se


Sammanträden per år

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Sidor