Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Trafiknämnden

Trafiknämnden ansvarar för kollektivtrafiken på land, till sjöss och för personer med funktionsnedsättning. Nämnden har det övergripande ansvaret för planering och upphandling av trafiktjänster och följer upp verksamheten.

Nämnden ska samverka med berörda kommuner och andra intressenter för att uppnå väl fungerande trafiklösningar i regionen. I nämndens uppdrag ingår också att samverka med handikapporganisationer för att förenkla för äldre och personer med funktionsnedsättning att använda kollektivtrafiken.
Läs mer om trafiknämnden på sll.se

Mandatperiod 2011-2014 omfattar Trafiknämnden och följande underorgan: Färdtjänstutskottet, Färdtjänst-och tillgänglighetsberedningen samt Sjötrafikberedningen.


Sammanträden per år

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Trafiknämndens sammanträde den 11 december 2012

Möteslokal T-Centralen, SL, Lindhagensgatan 100, Stockholm

Trafiknämndens sammanträde den 13 november 2012

Möteslokal T-Centralen, SL, Lindhagensgatan 100, Stockholm

Trafiknämndens sammanträde den 16 oktober 2012

Möteslokal T-Centralen, SL, Lindhagensgatan 100, Stockholm

Trafiknämndens sammanträde den 25 september 2012

Möteslokal T-Centralen, SL, Lindhagensgatan 100, Stockholm

INSTÄLLT! Trafiknämndens sammanträde den 28 augusti 2012

Möteslokal T-Centralen, SL, Lindhagensgatan 100, Stockholm

Trafiknämndens sammanträde den 19 juni 2012

Möteslokal T-Centralen, SL, Lindhagensgatan 100, Stockholm

Trafiknämndens sammanträde den 22 maj 2012

Möteslokal T-Centralen, SL, Lindhagensgatan 100, Stockholm

Trafiknämndens sammanträde den 24 april 2012

Möteslokal T-Centralen, SL, Lindhagensgatan 100, Stockholm

Trafiknämndens sammanträde den 27 mars 2012

Möteslokal T-Centralen, SL, Lindhagensgatan 100, Stockholm

Trafiknämndens sammanträde den 21 februari 2012

Möteslokal T-Centralen, SL, Lindhagensgatan 100, Stockholm

Sidor