Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Trafiknämnden

Trafiknämnden ansvarar för kollektivtrafiken på land, till sjöss och för personer med funktionsnedsättning. Nämnden har det övergripande ansvaret för planering och upphandling av trafiktjänster och följer upp verksamheten.

Nämnden ska samverka med berörda kommuner och andra intressenter för att uppnå väl fungerande trafiklösningar i regionen. I nämndens uppdrag ingår också att samverka med handikapporganisationer för att förenkla för äldre och personer med funktionsnedsättning att använda kollektivtrafiken.
Läs mer om trafiknämnden på sll.se

Mandatperiod 2011-2014 omfattar Trafiknämnden och följande underorgan: Färdtjänstutskottet, Färdtjänst-och tillgänglighetsberedningen samt Sjötrafikberedningen.


Sammanträden per år

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Trafiknämndens sammanträde 20 december

Mötesrum: T-centralen, SL Lindhagensgatan 100


Protokoll

Trafiknämndens sammanträde 22 november

Mötesrum: T-centralen, SL Lindhagensgatan 100


Protokoll

Trafiknämndens sammanträde 25 oktober

Mötesrum: T-centralen, SL Lindhagensgatan 100


Protokoll

Trafiknämndens extra sammanträde 11 oktober

Landstingshuset, Hantverkargatan 45


Protokoll

Trafiknämndens sammanträde 20 september

Mötesrum: T-centralen, SL Lindhagensgatan 100


Protokoll

Trafiknämndens sammanträde 30 augusti

Mötesrum: T-centralen, SL Lindhagensgatan 100


Protokoll

Trafiknämndens sammanträde 21 juni

Mötesrum: T-centralen, SL Lindhagensgatan 100


Protokoll

Trafiknämndens sammanträde 24 maj

Mötesrum: T-centralen, SL Lindhagensgatan 100


Protokoll

Trafiknämndens extra sammanträde den 19 april 2011

SL, Lindhagensgatan 100


Protokoll

Trafiknämndens sammanträde 5 april

Mötesrum: T-centralen, SL Lindhagensgatan 100


Protokoll

Sidor