Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Trafiknämndens extra sammanträde den 18 juni 2013

 
Dag:
Tisdag den 18 juni 2013
Tid:
09:00-10:00
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset

 

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Förvaltningschefsinformation

Beslutsärenden

Informationsärenden

 • 6.

  Inkommmande post till nämnden

 • 7.

  Beslut enligt delegation

 • 8.

  Föregående protokoll

 • 9.

  Övriga frågor

 • 10.

  Nästa sammanträde

Tilläggsärenden

Beslutsärenden

 • 11.

  Beslut om kostnadsreduceringar avseende investeringsutgift för Spårväg City

  TN2-2013-00198

 • 12.

  Verkställighetsbeslut avseende tillgänglighetsanpassning av Spårväg City/Djurgårdslinjen

  TN2-2013–00198

 • 13.

  Försök med elfartyg på linje "Sjövägen"

  TN 2013-0395