Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Trafiknämndens sammanträde den 21 maj 2013

 
Dag:
Tisdag den 21 maj 2013
Tid:
14:30-17:00
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100

Inledning

 • 1.

  Godkännande av föredragningslista

 • 2.

  Förvaltningschefsinformation

Beslutsärenden

 • 3.

  Månadsrapport per mars 2013 för Trafiknämnden

  TN2-2013-00948

 • 4.

  Anskaffningsbeslut avseende upphandling av ungdomsvärdar

  SL 2013-00608

 • 5.

  Anskaffningsbeslut avseende finansiering och utbyte av miljöbussar i SL-trafiken, avtalsområde E19

  TN2-2013-01166

 • 6.

  Tilldelningsbeslut avseende nya tunnelbanefordon C30

  TN 1110-0211

  Sekretess, hanteras enligt särskild rutin

 • 7.

  Beslut om förhyrning av pendeltågsdepå Nord

  TN 1112-0262

  Sekretess, hanteras enligt särskild rutin

 • 8.

  Beslut om avtal avseende distribution av biogas samt upphandling av framtida volymer biogas

  TN2-2013-01170

  Sekretess, endast till nämndens ledamöter

 • 9.

  Inriktnings- och genomförandebeslut om upprustning av Söderströmsbroarna

  SL 2012-03616

 • 10.

  Förnyat inriktningsbeslut avseende program Slussen samt inriktnings- och genomförandebeslut om upprustning av Saltsjöbanan

  TN2-2013-03710

 • 11.

  Ombyggnationer av befintliga depåer i Nyboda och Hammarby för nya tunnelbanefordonet C30

  SL-2013-01281

 • 12.

  Utredning om båtpendling i Stockholm

  TN2-2013-00848

 • 13.

  Remiss om komplettering av Stockholms läns regionala trafikförsörjningsprogram

  TN 1201-0032

 • 14.

  Svar på skrivelse om förenkling av sms-biljetter och SL Access

  TN2-2013-00484

 • 15.

  Svar på skrivelse om registrering av kundprofil för sms-biljetter

  TN2-2013-00487

 • 16.

  Svar på skrivelse om busskaoset i Norrort

  TN2-2013-00490

 • 17.

  Svar på skrivelse om villkoren för sjukresor

  TN2-2013-00483

 • 18.

  Svar på skrivelse angående oskäligt höga konsultkostnader

  TN 2013-0189

 • 19.

  Svar på skrivelse angående flaggning på de nationella minoriteternas nationaldagar

  TN 2013-0171

 • 20.

  Svar på skrivelse om varför utredning om trafiklösning till Hagastaden dröjer

  TN 2013-0150

Informationsärenden

 • 21.

  Information om utredning av kollektivtrafik för Hagastaden

  TN2-2013-01255

  Utdelades

 • 22.

  Information om arbete med förstärkt kollektivtrafik till Barkarby

  TN2-2013-00485

  Utdelades

 • 23.

  Lägesrapport från uppdrag om studie av regional kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordostsektorn

  TN2-2013-01256

  Utdelades

 • 24.

  Information om trafikförvaltningens arbete med förstudie UH2014 - avseende fastighetsförvaltning

  SL-2013-01269

 • 25.

  Yttrande gällande regional cykelplan för Stockholms län - remiss

  SL-2013-00947

Tilläggsärenden

Beslutsärenden