Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Trafiknämndens sammanträde den 16 april 2013

 
Dag:
Tisdag den 16 april 2013
Tid:
14:30-17:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

 

Inledning

 • 1.

  Godkännande av föredragningslista

 • 2.

  Förvaltningschefsinformation

Beslutsärenden

Informationsärenden

 • 12.

  Information avseende pendeltågsdepå Nord

  TN 1112-0262

  Sekretess, endast till nämndens ledamöter

 • 13.

  Information - Program Röda linjens uppgradering

  TN2-2013-00905

Tilläggsärenden

Beslutsärenden

 • 14.

  Genomförandebeslut för kanalisation 750 V i tunnelbanan

  TN2-2013-01009

 • 15.

  Beslut om kostnadsreduceringar avseende investeringutgift för Roslagsbanans fortsatta utbyggnad

  TN2-2013-00518