Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Trafiknämndens sammanträde den 12 mars 2013

 
Dag:
Tisdag den 12 mars 2013
Tid:
14:30-17:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

 

Inledning

 • 1.

  Godkännande av föredragningslista

 • 2.

  Förvaltningschefsinformation

Beslutsärenden

Informationsärenden

 • 14.

  Information om trafikförvaltningens fortsatta arbete med nationell plan för transportsystemet samt länsplan för Stockholm under perioden 2014-2025

  TN2-2013-00443

 • 15.

  Lägesrapport intäktssäkring 2012

  TN2-2013-00605

 • 16.

  Inkommande post till nämnden

 • 17.

  Beslut enligt delegation

 • 18.

  Föregående protokoll

 • 19.

  Övriga frågor

 • 20.

  Nästa sammanträde