Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Trafiknämndens sammanträde den 13 november 2012

Dag:
Tisdag den 13 november 2012
Tid:
14:30 - 17.00
Plats:
Möteslokal T-Centralen, SL, Lindhagensgatan 100, Stockholm

Förhinder meddelas till Ingela Svanberg, telefon 08-686 1478, e-post ingela.svanberg@sl.se

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Informationsärenden
Tilläggsärenden

Inledning

 1. 1.
  Godkännande av utsänd föredragningslista
 2. 2.
  Förvaltningschefsinformation

Beslutsärenden

 1. 3.
  Månadsrapport per september 2012 för trafiknämnden TN 1204-0089 Tjänsteutlåtande inklusive bilagor
 2. 4.
  Förslag till uppdrag angående överföring av WÅAB:s verksamhet till trafiknämnden TN 1211-0226 Tjänsteutlåtande
 3. 5.
  Förslag till riktlinjer för finansverksamheten inom trafikförvaltningen och AB SL TN 1211-0227 Tjänsteutlåtande inklusive bilagor
 4. 6.
  Svar på skrivelser från (MP) och (V) om störningar från Roslagsbanan TN 1204-0108, TN 1209-0183 Tjänsteutlåtande inklusive bilagor
 5. 7.
  Svar på skrivelse från (MP) om restiden mellan Järna och Stockholm försämras kraftigt TN 1210-0203 Tjänsteutlåtande inklusive skrivelsen
 6. 8.
  Svar på skrivelse om Spårväg syd TN 1210-0204 Tjänsteutlåtande inklusive skrivelsen

Informationsärenden

 1. 9.
  a) Lägesrapport avseende biogas
 2.  
  b) Yttrande över remissutgåva från Svensk Kollektivtrafik avseende avtalsprocess för fördubblad kollektivtrafik TN 1210-0219 Tjänsteutlåtande inklusive bilagor
 3.  
  c) Inkommande post till nämnden
 4.  
  d) Beslut enligt delegation
 5.  
  e) Föregående protokoll
 6. 10.
  Övriga frågor
 7. 11.
  Nästa sammanträde

Tilläggsärenden

Beslutsärenden

 1. 12.
  Beslut avseende Program Roslagsbanans fortsatta utbyggnad TN 1211-0231 Tjänsteutlåtande inklusive bilagor
 2. 13.
  Beslut om inriktning för fortsatt utredning avseende fordon förr Spårväg City TN 1211-0232 Tjänsteutlåtande
 3. 14.
  Finansiering och utbyte av miljöbussar i SL-trafiken, avtalsområde E19 TN 1211-0233 Tjänsteutlåtande inklusive bilagor

Informationsärenden

 1. 15.
  Förstudie E22 - trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss TN 1211-0234 Tjänsteutlåtande (Utsändes endast till nämndens ledamöter)
 2. 16.
  Information avseende Slussen - lägesredovisning november 2012 TN 1211-0235 Tjänsteutlåtande
Senast uppdaterad:
2011-12-19
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen