Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Trafiknämndens sammanträde den 16 oktober 2012

Dag:
Tisdag den 16 oktober 2012
Tid:
14:30 - 17.00
Plats:
Möteslokal T-Centralen, SL, Lindhagensgatan 100, Stockholm

Förhinder meddelas till Ingela Svanberg, telefon 08-686 1478, e-post ingela.svanberg@sl.se

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Informationsärenden

Inledning

 1. 1.
  Godkännande av föredragningslista
 2. 2.
  Vd/Förvaltningschefsinformation

Beslutsärenden

 1. 3.
  Återrapportering av uppdrag att föreslå ändringar i landstingsfullmäktiges reglemente samt AB Storstockholms Lokaltrafiks bolagsordning och specifika ägardirektiv TN 1203-0068 Tjänsteutlåtande inklusive bilagor
 2. 4.
  Inriktningsbeslut avseende fortsatt utveckling av Saltsjöbanan samt Tvärbanans förlängning TN 1209-0180 (Utsänt)
 3. 5.
  Anskaffningsbeslut avseende fortsatt utveckling av SL Access kortförsörjning TN 1207-0162 Tjänsteutlåtande
 4. 6.
  Genomförande- och anskaffningsbeslut för SL:s investeringar i projekt Citybanan TN 1210-0206 Tjänsteutlåtande inklusive bilaga
 5. 7.
  Beslut om förstudie för Spårväg sydTN 1210-0207Tjänsteutlåtande inklusive bilaga
 6. 8.
  Yttrande över utkast till avsiktsförklaring om utveckling av den regionala tågtrafiken TN 1206-0138 Tjänsteutlåtande inklusive bilagor
 7. 9.
  Beslut om idestudie Lidingöbanan, en analys av ny dragning via Lidingö centrum TN 1210-0208 Tjänsteutlåtande inklusive bilaga
 8. 10.
  Behov av funktioner och åtgärder i transportsystemet för perioden 2014-2025 TN 1210-0209 Tjänsteutlåtande
 9. 11.
  Försäljning av industritekniska gymnasiet TN 1112-0268 Tjänsteutlåtande inklusive bilagor
 10. 12.
  Utbyte av miljöbussar i SL-trafiken TN 1210-0210 Tjänsteutlåtande
 11. 13.
  Yttrande över remiss "Regional inriktning för transportsystemets utveckling i Stockholms län" TN 1209-0191 (Utsänt)
 12. 14.
  Yttrande över återremitterad motion 2011:1 om behovet av utbyggd kollektivtrafik till Nordost TN 1109-202 Tjänsteutlåtande inklusive motion
 13. 15.
  Yttrande över motion 2012:41 om SLL:s roll för att skapa utveckling och nya möjligheter i skärgården TN 1203-0078 (Utsänt)
 14. 16.
  Yttrande över motion 2012:16 om inrättande av whistleblowingfunktion hos SLTN 1205-0129Tjänsteutlåtande inklusive motion
 15. 17.
  Svar på skrivelse av (S) angående framtiden för busslinje 748XTN 1210-0211Tjänsteutlåtande inklusive skrivelse
 16. 18.
  Svar på skrivelse av (V) angående framtiden för busslinje 748X TN 1210-0212 Tjänsteutlåtande inklusive skrivelse
 17. 19.
  Svar på skrivelse av (S) om buller kring nya Hammarbydepån TN 1210-0213 Tjänsteutlåtande inklusive skrivelse

Informationsärenden

 1. 20.
  a) Redovisning av SL:s arbete med revisionsrekommendationer
 2.  
  b) Utveckling av SL:s kommundialog TN 1208-0185 (Utsänt)
 3.  
  c) Lägesorientering Slussen
 4.  
  d) Information avseende pendling Stockholms inre vatten TN 1201-0012 Tjänsteutlåtande
 5.  
  e) Information avseende pågående strategiutredning TN 1210-0215 Tjänsteutlåtande
 6.  
  f) Inkommande post till nämnd
 7.  
  g) Beslut enligt delegation
 8.  
  h) Föregående protokoll
 9. 21.
  Övriga frågor
 10. 22.
  Nästa sammanträde
Senast uppdaterad:
2011-12-19
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen