Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Trafiknämnden

Trafiknämnden ansvarar för kollektivtrafiken på land, till sjöss och för personer med funktionsnedsättning. Nämnden har det övergripande ansvaret för planering och upphandling av trafiktjänster och följer upp verksamheten.

Nämnden ska samverka med berörda kommuner och andra intressenter för att uppnå väl fungerande trafiklösningar i regionen. I nämndens uppdrag ingår också att samverka med handikapporganisationer för att förenkla för äldre och personer med funktionsnedsättning att använda kollektivtrafiken.
Läs mer om trafiknämnden på sll.se

Mandatperiod 2011-2014 omfattar Trafiknämnden och följande underorgan: Färdtjänstutskottet, Färdtjänst-och tillgänglighetsberedningen samt Sjötrafikberedningen.


Sammanträden per år

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Sidor