Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Revisorskollegiets sammanträde den 24 september 2013


Dag:
Tisdag den 24 september 2013
Tid:
10:00
Plats:
Hantverkargatan 25 B

Dagordning

 • 1.

  Sammanträdet öppnas och dagordningen fastställs

 • 2.

  Val av justerare och tid för justering

 • 3.

  Föregående protokoll

 • 4.

  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

 • 5.

  Återkoppling enkät

 • 6.

  Delårsrapport 2013-08

 • 7.

  Slutlig budget 2014 och plan för åren 2015 - 2016

 • 8.

  Upphandling och ramavtal

  Upphandling och ramavtal för konsultstöd inom upphandlingsområdet

 • 9.

  Övriga frågor

 • 10.

  Avslutning