Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Revisorskollegiets sammanträde den 20 februari 2013


Dag:
Onsdag den 20 februari 2013
Tid:
17:00
Plats:
IVA konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Dagordning

 • 1.

  Sammanträdet öppnas

 • 2.

  Val av justerare och tid för justering

 • 3.

  Föregående protokoll

 • 4.

  Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegation

 • 5.

  Revisionsrapport över Landstingsrevisorernas administrativa verksamhet

 • 6.

  Landstingsrevisorernas förvaltningsberättelse 2012

 • 7.

  Investering i kontorsinventarier

 • 8.

  Landstingsrevisorernas budgetunderlag 2014

 • 9.

  Revisionsplan 2013 med inriktning för 2014-2015

 • 10.

  Upphandling av årlig revision

  Tiohundra AB och ramavtal för konsulttjänster

 • 11.

  Övriga frågor

 • 12.

  Avslutning