Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Revisorskollegiets sammanträde den 17 december 2013


Dag:
Tisdag den 17 december 2013
Tid:
13:15-14:10

Dagordning

 • 1.

  Sammanträdet öppnas och dagordningen fastställs

 • 2.

  Val av justerare och tid för justering

 • 3.

  Föregående protokoll

 • 4.

  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

 • 5.

  Resultatrapport 2012-11

 • 6.

  Internbudget 2014

 • 7.

  Delegationsordning 2014

 • 8.

  Intern kontrollplan 2014

  Uppföljning intern kontrollplan 2013 samt riskanalys och plan för intern kontroll 2014

 • 9.

  Sammanträdesplan 2014

  Sammanträdes- information- och utbildningsplan 2014

 • 10.

  Bevarande- gallringsplan

  Uppdaterad bevarande- och gallringsplan

 • 11.

  Övriga frågor

 • 12.

  Avslutning