Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Revisorskollegiets sammanträde den 11 juni 2013


Dag:
Tisdag den 11 juni 2013
Tid:
13:00-14:00
Plats:
Hus H landstinghustomten Rum Tvättbrädan

Dagordning

 • 1.

  Sammanrädet öppnas och dagordningen fastställs

 • 2.

  Val av justerare och tid för justering

 • 3.

  Föregående protokoll

 • 4.

  Amälan av beslut som fattas med stöd av delegation

 • 5.

  Tertialrapport 2013 för landstingsrevisorerna

  RK 201303-0013

 • 6.

  Införande av läsplattor

  RK 201306-0047

 • 7.

  Övriga frågor

 • 8.

  Avslutning