Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Regionplane- och trafiknämndens sammanträde den 17 september 2008

Dag:
Onsdag den 17 september 2008
Tid:
15:00
Plats:
Lokal Stora och Lilla Nassa, Fatburen,
Västgötagatan 2, Stockholm

Förhinder meddelas till Börje Wredén, telefon 08-737 41 89, e-post borje.wreden@rtk.sll.se,
eller Inger Jimmerfors, telefon 08-737 25 34, e-post inger.jimmerfors@rtk.sll.se

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Utseende av justerare
 2. 2.
  Anmälningsärenden

  a)
  Förteckning 2008-09-01 över inkomna ärenden samt anmälan av antagna planer, landstingsstyrelsens och landstingsfullmäktiges beslut under tiden 2008-05-01 – 2008-09-01
  b)
  Förteckning 2008-08-29 över planärenden m m som Regionplane- och trafikkontoret yttrat sig över med stöd av delegation
  c)
  Protokoll 2/2008 från Regionplane- och trafiknämndens presidium
  d)
  Protokoll 3/2008 från Regionplane- och trafiknämndens presidium
  e)
  Beslut fattade med stöd av delegation RTN 2007-0395 Förteckning 2008-08-28 bidrag ur Skärgårdsanslaget
  Förteckning 2008-08-28 bidrag ur Miljöanslaget
  Representation 2008-01-01 – 2008-06-30
  f)
  Månadsbokslut maj 2008 och Delårsrapport juni 2008. (Beslut i presidiet 2008-08-12) RTN 2007-0194
 3. 3.
  Yttrande över Strategi för regionens näringlivsutveckling, Tillväxtprogrammet, Regionförbundet Örebro RTN 2008-0186 Tjänsteutlåtande Förslag till yttrande
 4. 4.
  Yttrande över Fördjupning av Norrtälje kommuns översiktsplan, delen Rimbo samhälle, samrådsversion RTN 2008-0207 Tjänsteutlåtande Förslag till yttrande
 5. 5.
  Yttrande över Fördjupning av Vaxholms stads översiktsplan i delen Rindö och Skarpö, utställningshandling RTN 2008-0209 Tjänsteutlåtande Förslag till yttrande
 6. 6.
  Yttrande över utställning av fördjupad översiktsplan för Ytterenhörna, Enhörna kommundel, Södertälje kommun RTN 2008-0240 Tjänsteutlåtande Förslag till yttrande
 7. 7.
  Yttrande över Detaljplan för Täby centrum, utställningshandling RTN 2008-0228 Tjänsteutlåtande Förslag till yttrande
 8. 8.
  Yttrande över Gemensam avfallsplan för kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna. Plan för år 2009-2020 RTN 2008-0135 Tjänsteutlåtande Förslag till yttrande
 9. 9.
  Yttrande över En utvecklad havsmiljöförvaltning SOU 2008:48 Slutbetänkandet RTN 2008-0197 Tjänsteutlåtande Förslag till yttrande
 10. 10.
  Godkännande av systemanalys för transportsystemet i Stockholm-Mälarregionen och Gotland RTN 2008-0263 Tjänsteutlåtande Bilaga 1: Infrastrukturplaneringen 2010-2010 - Systemanalys Stockholm-Mälarregionen och Gotland
 11. 11.
  Förslag till budget 2009 och planering för 2010 -2011 RTN 2008-0262 Tjänsteutlåtande Bilaga
 12. 12.
  Yttrande över Förslag till ny transportpolitisk målstruktur (SIKA rapport 2008:2) samt Förslag till målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet - en del av förslag till ny transportpolitisk struktur (Vägverket) RTN 2008-0251 Tjänsteutlåtande Förslag till yttrande
 13. 13.
  Yttrande över detaljplan för Rosenkälla handelsområde, etapp 1, Österåkers kommun, samrådshandling RTN 2008-0252 Tjänsteutlåtande Förslag till yttrande
 14. 14.
  Information
  a)
  Åtgärder för att effektivisera den fysiska planeringen RTN 2007-0227
  b)
  Regionplanedirektörens rapport
 15. 15.
  Månadsbokslut för augusti 2008 RTN 2007-0194 Tjänstutlåtande