Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Regionplanenämnden (2008-2010)

Regionplanenämnden, tidigare Regionplane- och trafiknämnden ansvarade för regionplaneringen och de regionala utvecklingsfrågorna. Regionplane- och trafiknämnden bytte under 2009 namn till Regionplanenämnden, i och med att landstingets översiktliga trafikplanering överfördes till Stockholms lokaltrafik, förkortad SL den 1 juli. Första sammanträde med nya namnet var den 16 september 2009.

Mellan 1974 och 1988 var nämndens namn Regionplane- och näringslivsnämnden och dessförinnan Regionplanenämnden. Det var en landstingsnämnd from och med 1971 och tillhörde dessförinnan kommunförbundet i Stockholms län. Regionplane- och trafiknämnden, även förkortad RTN upphörde den 31 december 2010.

Regionplanenämnden bidrog till regionens utveckling genom att ansvara för att arbeta fram och förverkliga regional utvecklingsplan för Stockholms län. Den Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, förkortad RUFS för 2010 vann laga kraft den 30 augusti 2010. Länsstyrelsen i Stockholm har också beslutat att anta RUFS 2010 som Regional Utvecklingsplan, förkortad RUP. I tidigare plan, RUFS 2001, markerades att stockholmsregionen måste satsa på internationell konkurrenskraft, goda och jämlika levnadsvillkor och långsiktigt hållbar livsmiljö.

I RUFS 2010 finns sex strategier som ger vägledning för hur regionens utmaningar ska hanteras som kan leda till att visionen - att bli Europas mest attraktiva storstadsregion - kan uppnås.


Sammanträden per år


Regionplane- och trafiknämndens sammanträde den 10 december 2008

Lokal Stora och Lilla Nassa, Fatburen, Västgötagatan 2, Stockholm

Regionplane- och trafiknämndens sammanträde den 22 oktober 2008

Lokal Stora och Lilla Nassa, Fatburen, Västgötagatan 2, Stockholm

Regionplane- och trafiknämndens sammanträde den 17 september 2008

Lokal Stora och Lilla Nassa, Fatburen, Västgötagatan 2, Stockholm

Regionplane- och trafiknämndens sammanträde den 21 maj 2008

Lokal Stora och Lilla Nassa, Fatburen, Västgötagatan 2, Stockholm

Regionplane- och trafiknämndens sammanträde den 2 april 2008

Lokal Stora och Lilla Nassa, Fatburen, Västgötagatan 2, Stockholm

Regionplane- och trafiknämndens sammanträde den 6 februari 2008

Lokal Stora och Lilla Nassa, Fatburen, Västgötagatan 2, Stockholm