Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde med Patientnämnden den 6 mars 2012

Sammanträde med Patientnämnden den 6 mars 2012

Dag:
Tisdag den 06 mars 2012
Tid:
14:30 - 17:00
Plats:
Hornsgatan 15, 6 tr

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Fastställande av dagordning
 2. 2.
  Utseende av justeringsmän och fastställande av justeringsdag
 3. 3.
  Protokoll fört vid sammanträde med Patientnämnden den 8 februari 2012

Beslutsärenden

 1. 4.
  Patientnämndens årsrapport (begränsad utsändning)
 2. 5.
  Ny modell för verksamhetsplan från och med 2012
  Tjänsteutlåtande
 3. 6.
  Återföring om rehabilitering för små barn med förvärvad hjärnskada
  Tjänsteutlåtande med bilaga
 4. 7.
  Yttrande över motion 2011:25 av Helene Hellmark Knutsson m fl om nolltolerans mot vårdskador och felbehandlingar
  Tjänsteutlåtande med bilaga
 5. 8.
 6. 9.
  Ersättningsvillkor för stödpersoner
  Tjänsteutlåtande
 7. 10.
  Underlåtelse att följa gällande avtal
  Tjänsteutlåtande med bilaga

Anmälningsärenden

 1. 11.
  Anmälan om redogörelse av patientnämndens verksamhet till Socialstyrelsen (begränsad utsändning)
 2. 12.
  Anmälan av kompletterande uppgifter rörande bristande samverkan inom barnakutsjukvård
  Anmälan med bilaga
 3. 13.
  Anmälan om ändrad miljöpolicy för Patientnämnden
  Anmälan med bilaga
 4. 14.
  Anmälan om uppföljning av verksamhetsplan för Patientnämnden 2011
  Anmälan med bilaga
 5. 15.
  Anmälan av inkomna ärenden under tiden 2012-01-14--2012-02-17
  Anmälan med bilaga
 6. 16.
  Anmälan om avslutade ärenden under tiden 2012-01-14--2012-02-17
  Anmälan med bilaga
Senast uppdaterad:
2012-03-02
Ansvarig redaktör: Louise Skantze
Kontakta redaktionen


Protokoll

Sammanträde den 6 mars