Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde med Patientnämnden den 22 maj 2012

Sammanträde med Patientnämnden den 22 maj 2012

Dag:
Tisdag den 22 maj 2012
Tid:
15:00 - 17:00
Plats:
Södersjukhuset

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Fastställande av dagordning
 2. 2.
  Utseende av justeringsmän och fastställande av justeringsdag
 3. 3.
  Protokoll fört vid sammanträde med patientnämnden den 6 mars 2012

Beslutsärenden

 1. 4.
  Principärende: Fick inte besked om avvikande provsvar

  Tjänsteutlåtande

 2. 5.
  Principärende: Bristande sekretess

  Tjänsteutlåtande

 3. 6.
  Principärende: Problematiskt att få ortopediskt anpassade skor

  Tjänsteutlåtande

 4. 7.
  Principärende: Liljeholmens psykiatriska mottagning

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 5. 8.
  Principärende: Upprepad felförskrivning av läkemedel

  Tjänsteutlåtande

 6. 9.
  Återföring: Vårdgivare inkommer inte med yttrande till patientnämndens förvaltning

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga
 7. 10.
  Återföring om rutiner för reservnummer

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 8. 11.
 9. 12.
  Informationssäkerhet- och IT-planering för 2012

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 10. 13.
  Ny modell för verksamhetsplan

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

Anmälningsärenden

 1. 14.
  Kvalitetsbokslut 2010-2011

  Anmälan

  Bilaga
 2. 15.
  Information gällande primär hörselrehabiliterig

  Anmälan

  Bilaga
 3. 16.
  Kalllelse av stödpersoner till förhandlingar i tvångsvårdsärenden

  Anmälan

  Bilaga
 4. 17.
  Bokslut till och med mars 2012

  Anmälan

  Bokslut
 5. 18.
  Revisionsberättelse för patientnämnden 2011

  Anmälan

  Bilaga
 6. 19.
  Angående yttrande från Karolinska universitetssjukhus

  Anmälan

  Bilaga
 7. 20.
  Anmälan om överföring av ärenden till Socialstyrelsen

  Anmälan

  Bilaga Bilaga
 8. 21.
  Anmälan om rutiner för överlämnande av data på aggregerad nivå till Socialstyrelsen

  Anmälan

  Bilaga
 9. 22.
  Vikarie för förvaltningschefen under sommaren 2012Anmälan
 10. 23.
  Klagomål på vården ur ett genusperspektiv

  Anmälan

  Bilaga
 11. 24.
  Anmälan av inkomna ärenden under tiden 2012-02-18-2012-04-30

  Anmälan

  Bilaga
 12. 25.
  Anmälan av avslutade ärenden under tiden 2012-02-18-2012-04-30

  Anmälan

  Bilaga
 13. 26.
  Tilläggsärende: Tertialbokslut 2012

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga
 14. 27.
  Övriga frågor
Senast uppdaterad:
2012-03-02
Ansvarig redaktör: Louise Skantze
Kontakta redaktionen


Beslutsprotokoll

Sammanträde den 22 maj