Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Patientnämndens sammanträde den 9 augusti 2011

Dag:
Tisdag den 9 augusti 2011
Tid:
14:30
Plats:
Mötesrum Mälaren, Hornsgatan 15, Stockholm

Förhinder meddelas per telefon
08-690 67 13 eller 08-690 67 15, e-post registrator@pan.sll.se

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Fastställande av dagordning
 2. 2.
  Utseende av justeringsmän och fastställande av justeringsdag
 3. 3.
  Protokoll fört vid sammanträde med Patientnämnden den 25 maj 2011

Beslutsärenden

 1. 4.

Anmälningsärenden

 1. 5.
  Representanter i expertgrupp
  Anmälan
 2. 6.
  Nytillkomna ärenden under tiden 2011-05-01 – 2011-07-15
  Anmälan Bilaga
 3. 7.
  Avslutade ärenden, beslut enligt delegation under tiden 2011-05-01 – 2011-07-15
  Anmälan Bilaga
 4. 8.
  Övriga frågor