Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Patientnämndens sammanträde den 8 mars 2016


Dag:
Tisdag den 8 mars 2016
Tid:
14:30-16:30
Plats:
Hantverkargatan 45, H-huset


Lägg till denna händelse i min kalender.

Inledning

 • 1.

  Fastställande av dagordning

 • 2.

  Utseende av justerare och fastställande av justeringsdag

 • 3.

  Protokoll fört vid sammanträde den 2 februari 2016

Beslutsärenden

 • 4.

  Synpunkter och klagomål - patientnämnden sammanfattar 2015

  PaN A1512-00395-65

  Begränsad utsändning.

 • 5.

  Återföring angående patientförsäkringsvillkor

  PaN V1303-01283-59

 • 6.

  Principärende: Vårdgarantin efterlevs inte

  PaN V1509-04817-30, V1509-05154-30, V1506-03377-59, V1507-03553-59, V1506-03254-55, V1506-03362-55

 • 7.

  Patientsäkerhetskonferens i Göteborg den 12 - 15 april 2016

  PaN A1602-00026-30

 • 8.

  Yttrande över slutbetänkandet Fråga patienten (SOU 2015:102)

  PaN A1601-0009-30

 • 9.

  Redogörelse till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) över patientnämndsverksamhet 2015

  PaN A1512-00390-43

Anmälningsärenden

 • 10.

  Aktiviteter 2015 och 2016 enligt förvaltningens HBT-plan

  PaN A1602-00045-57

 • 11.

  Inkomna ärenden under tiden 2016-01-01--2016-01-31

  PaN A1602-00043-55

 • 12.

  Avslutade ärenden under tiden 2016-01-01--2016-01-31

  PaN A1602-00044-55

 • 13.

  Förvaltningschefen informerar

 • 14.

  Övriga frågor