Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Patientnämndens sammanträde den 7 april 2011

Dag:
Torsdag den 7 april 2011
Tid:
14:30
Plats:
Mötesrum Stagnelius, Hornsgatan 15, Stockholm

Förhinder meddelas per telefon
08-690 67 12 eller 08-690 67 11, e-post registrator@pan.sll.se

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Fastställande av dagordning
 2. 2.
  Utseende av justeringsmän och fastställande av justeringsdag
 3. 3.
  Protokoll fört vid sammanträdet med Patientnämnden den 22 februari 2011

Beslutsärenden

 1. 4.
  Nytillkomna ärenden PaN E 1103-00026-12 Tjänsteutlåtande
 2. 5.
  Principiella ärenden PaN 1003-01046-52 Brister i sjukskrivningsprocessen PaN 1003-01364-52, PaN 1008-03368-55, PaN 1009-03872-55, PaN 1009-03898-50, PaN 1101-00201-53, PaN 1006-02681-56 Lång väntan att få information om dödsorsak PaN 1007-03088-12, PaN 1007-03095-56 Feldebitering på vårdcentral PaN 1012-05072-55 Nekad hemsjukvård 1006-02461-55
 3. 6.
  Proaktivt ärende PaN 1007-02828-28
 4. 7.
  Återföringar
  Rutiner för remisser PaN 0910-04318-52 Telefontillgänglighet för döva PaN 1003-01212-55
 5. 8.
  Uteblivna yttranden från verksamhetschef i primärvård PaN 1005-02144-55, PaN 1004-01847-52, PaN 1003-01119-44 Tjänsteutlåtande
 6. 9.
  Ändring av tidigare beslut om principärenden PaN E 1103-00027-12
 7. 10.
  Avslutade ärenden, beslut enligt delegation PaN E 1103-00030-12 Anmälan
 8. 11.
  Rapport från Stödpersonverksamheten PaN E 1103-00028-37 Anmälan
 9. 12.
  Förenklad månadsrapport februari 2011 PaN E 1103-00029-12 Anmälan
 10. 13.
  Utseende av personuppgiftsombud PaN E 1102-00019-30
 11. 14.
  Patientnämndens förvaltnings informationsinsatser under 2011 PaN E 1103-00023-50 Tjänsteutlåtande
 12. 15.
  Yttrande över motion 2010:12 av Anna Kettner om stöd och behandling för barn och unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar PaN E 1011-00102-30
 13. 16.
  Mål - tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning vid patientnämndens förvaltning PaN E 1103-00022-50 Tjänsteutlåtande
 14. 17.
  Övriga frågor
  Patientsäkerhetskonferensen