Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Patientnämndens sammanträde den 6 september 2016


Dag:
Tisdag den 6 september 2016
Tid:
14:30


Dagordning

 • 1.

  Fastställande av dagordning

 • 2.

  Utseende av justerare och fastställande av justeringsdag

 • 3.

  Protokoll fört vid sammanträde den 24 maj 2016

Beslutsärenden

 • 4.

  Yttrande över samrådsförslag RUFS 2050 regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen och ÖMS 2050 samverkan och planering i östra Mellansverige

  PaN A1604-00102-67

 • 5.

  Nämndens fortsatta arbete med att bidra till hög patientsäkerhet och patientcentrering

  PaN A1604-00095-55

 • 6.

  Öppnande av principärendet "Ofullständigt adresserade försändelser"

  PaN V1311-05209-55

Anmälningsärenden

 • 7.

  Anmälan av inkomna ärenden under tiden 2016-04-25--2016-07-31

  PaN A1608-00177-55

 • 8.

  Anmälan av avslutade ärenden under tiden 2016-04-25--2016-07-31

  PaN A1608-00178-55

 • 9.

  Förvaltningschefen informerar

 • 10.

  Övriga frågor