Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Patientnämndens sammanträde den 30 oktober 2012

Sammanträde med Patientnämnden den 30 oktober 2012

Dag:
Tisdag den 30 oktober 2012
Tid:
14:30 - 16:30
Plats:
Hornsgatan 15, Stockholm

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Fastställande av dagordning
 2. 2.
  Utseende av justeringsmän och fastställande av justeringsdag
 3. 3.
  Protokoll fört vid sammanträde med patientnämnden den 11 september 2012
  Protokoll 11 september 2012

Beslutsärenden

 1. 4.
  Principärende: Problem att få psykiatrisk vård 
  Tjänsteutlåtande
 2. 5.
  Återföring: Fick inte information om avvikande provsvar
  Tjänsteutlåtande med bilaga
 3. 6.
  Återföring: Bristande sekretess

  Tjänsteutlåtande

 4. 7.
  Deltagande i 7:e nationella konferensen om patientsäkerhet den 29-30 januari 2013
  Tjänsteutlåtande

Anmälningsärenden

 1. 8.
  Avrapportering av Socialstyrelsens beslut gällande Åsö vårdcentral
  Anmälan med bilaga
 2. 9.
  Anmälan om utredning kring möjliggörande av generisk förskrivning
  Anmälan med bilaga
 3. 10.
  Anmälan om månadsrapport till och med september 2012
  Anmälan med bilaga
 4. 11.
  Bemötandefrågor vid kvinnohälsan Söder
  Anmälan med bilaga
 5. 12.
  Rapport från stödpersonsverksamheten (muntlig information)
 6. 13.
  Anmälan om vikariatsförordnande för förvaltningschefen
  Anmälan
 7. 14.
  Rutiner för patientnämnden vid principärenden och proaktiva ärenden
  Anmälan
 8. 15.
  Anmälan om inkomna ärenden under tiden 2012-08-01--2012-09-30
  Anmälan med bilaga
 9. 16.
  Anmälan av avslutade ärenden under tiden 2012-08-01--2012-09-30
  Anmälan med bilaga
 10. 17.
  Övriga frågor
Senast uppdaterad:
2012-03-02
Ansvarig redaktör: Louise Skantze
Kontakta redaktionen