Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Patientnämndens sammanträde den 27 september 2011

Dag:
Tisdag den 27 september 2011
Tid:
14:30
Plats:
Hornsgatan 15, Stockholm

Förhinder meddelas per telefon
08-690 67 20 eller 08-690 67 15, e-post registrator@pan.sll.se

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Informationsärenden
Anmälningsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Fastställande av dagordning
 2. 2.
  Utseende av justeringsmän och fastställande av justeringsdag
 3. 3.
  Protokoll fört vid sammanträde med Patientnämnden den 25 maj 2011

Beslutsärenden

 1. 4.
  Slutlig budget för 2012 och plan för åren 2013-2014 samt investeringsbudget för 2012 och plan för åren 2013-2016 PaN E 1105-00050-43 Tjänsteutlåtande Bilaga 1 Bilaga 2
 2. 5.
  Principärende: Vårdgivare inkommer inte med yttranden till Patientnämndens förvaltning PaN E 1108-00068-30 Tjänsteutlåtande
 3. 6.
  Principärende angående nedgång av stödpersonsförordnanden PaN E 1108-00069-56
 4. 7.
  Återföring angående brister i rutiner vid behandling med licenspreparat PaN V 1003-00866-42, PaN V 1003-01395-42, PaN V 1008-03414-42 Tjänsteutlåtande Bilaga
 5. 8.
  Återföring angående Liljeholmens psykiatriska mottagning PaN V 1108-00077-56
 6. 9.
  Återföring angående feldebiterad på vårdcentral PaN V 1012-05072-55 Tjänsteutlåtande
 7. 10.
  Återföring angående bristande samverkan PaN V 1003-00996-33 Tjänsteutlåtande Bilaga
 8. 11.
  Förtroendevaldas deltagande i konferenser PaN E 1108-00070-55 Tjänsteutlåtande
 9. 12.
  Deltagande i presidiekonferens i Skåne den 19 – 20 oktober PaN E 1108-00071-55 Tjänsteutlåtande Bilaga
 10. 13.
  Deltagande i nationell konferens i Jönköping den 16 – 17 november PaN E 1108-00072-55 Tjänsteutlåtande Bilaga

Informationsärenden

 1. 14.
  Återrapportering av ärenden enligt önskemål vid sammanträdet den 9 augusti (muntlig)
  - Uppföljning av läkemedel PaN V 1103-01005-42, PaN V 1103-01049-42, PaN V 1106-02489-42 - Ifrågasätter vård på lika villkor PaN V 1106-02319-49 - Brister i hantering av provsvar PaN V 1105-02146-57

Anmälningsärenden

 1. 15.
  Skrivelse till Nynäshamns vårdcentral angående inkommit yttrande PaN E 1108-00073-56 Tjänsteutlåtande Anmälan Skrivelse Bilaga
 2. 16.
  Landstingsrevisorernas delårsrapports-PM 2011 PaN E 1105-00049-13 Anmälan Bilaga
 3. 17.
  Rapport från stödpersonsverksamheten PaN E 1108-00074-55 Anmälan Bilaga
 4. 18.
  Nytillkomna ärenden PaN E 1108-00075-55 Anmälan Bilaga
 5. 19.
  Avslutade ärenden, beslut enligt delegation PaN E 1108-00076-55 Anmälan Bilaga
 6. 20.
  Övriga frågor