Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Patientnämndens sammanträde den 25 oktober 2011

Dag:
Tisdag den 25 oktober 2011
Tid:
14:30
Plats:
Lokal Havsörnen, Norrtälje sjukhus,
Lasarettsvägen 6, Norrtälje

Förhinder meddelas per telefon
08-690 67 13 eller 08-690 67 15, e-post registrator@pan.sll.se

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Fastställande av dagordning
 2. 2.
  Utseende av justeringsmän och fastställande av justeringsdag
 3. 3.
  Protokoll fört vid sammanträde med Patientnämnden den 27 september 2011

Beslutsärenden

 1. 4.
  Principärende angående att vården underlåter att meddela Patientnämndens förvaltning när tvångsvården upphör PaN E 1110-00090-55
 2. 5.
  Återföring angående rutiner för remisser PaN V 0910-04318-52
 3. 6.
  Återföring angående nekad hemsjukvård PaN V 1006-02461-55
 4. 7.
  Återföring angående brister i sjukskrivningsprocessen PaN V 1003-01046-52, V 1003-01364-52, V 1008-03368-55, V 1009-03872-55, V 1009-03898-50, V 1101-00201-53 Tjänsteutlåtande
 5. 8.
  Återföring angående information om dödsorsak PaN V 1006-02681-56, V 1007-03088-12, V 1007-03095-56

Anmälningsärenden

 1. 9.
  Anmälan om bokslut till och med september 2011 PaN E 1110-000093-55
 2. 10.
  Ärenden inkomna till Patientnämndens förvaltning under tiden 2011-09-05 — 2011-10-07 PaN E 1110-00094-55
 3. 11.
  Ärenden avslutade på delegation under tiden 2011-09-05 — 2011-10-07 PaN E 1110-00095-55

Informationsärenden

 1. 12.
  Information om förvaltningens införande av intranät (muntligt)
 2. 13.
  Övriga frågor