Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Patientnämndens sammanträde den 25 maj 2011

Dag:
Onsdag den 25 maj 2011
Tid:
14:30
Plats:
Mötesrum Ivar-Lo, Hornsgatan 15, Stockholm

Förhinder meddelas per telefon
08-690 67 13 eller 08-690 67 15, e-post registrator@pan.sll.se

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Fastställande av dagordning
 2. 2.
  Utseende av justeringsmän och fastställande av justeringsdag
 3. 3.
  Protokoll fört vid sammanträdet med Patientnämnden den 7 april 2011

Beslutsärenden

 1. 4.
  Nytillkomna ärenden PaN E 1105-00047-12 Tjänsteutlåtande
 2. 5.
  Principiella ärenden PaN 1012-05300-52 Rutiner för reservnummer PaN 1011-04641-52 Rehabilitering för små barn med förvärvad hjärnskada PaN 1007-02886-56
 3. 6.
  Återföringar PaN 0905-02027-49 Patientdatalage PaN 0901-00270-30, PaN 0902-00763-30, PaN 0911-04597-54, PaN 0912-05382-12
 4. 7.
  Underlåtelse att följa gällande avtal PaN 1009-03568-55 Tjänsteutlåtande
 5. 8.
  Ändring av tidigare beslut om principärenden PaN E 1105-00046-12 Tjänsteutlåtande
 6. 9.
  Avslutade ärenden, beslut enligt delegation PaN E 1105-00042-12 Tjänsteutlåtande
 7. 10.
  Rapport från Stödpersonverksamheten PaN E 1105-00048-37 Anmälan
 8. 11.
  Revisionsberättelse för Patientnämnden år 2010 PaN E 1104-00040-12 Anmälan
 9. 12.
  Vad tycker vården om Patientnämnden (muntligt)
  Anmälan
 10. 13.
  Kvartalsrapport 2011 för kvartal 1 PaN E 1105-00044-12 Anmälan
 11. 14.
  Planering 2011 års patientnämndsrapport PaN E 1105-00041-56
 12. 15.
  Nationella minoriteter och minoritetsspråk PaN E 1011-00095-30
 13. 16.
  Ny sekreterare nämnden 2011 PaN E 1011-00090-12 Tjänsteutlåtande

Anmälningsärenden

 1. 17.
  Avvikelserapport - vidtagna åtgärder PaN E 1105-00039-28 Anmälan
 2. 18.
  Förvaltningschef - Sommarvikarier PaN E 1105-00043-30 Anmälan
 3. 19.
  Övriga frågor