Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Patientnämndens sammanträde den 24 maj 2016


Dag:
Tisdag den 24 maj 2016
Tid:
14:30-16:30


Lägg till denna händelse i min kalender.

Inledning

 • 1.

  Fastställande av dagordning

 • 2.

  Utseende av justerare och fastställande av justeringsdag

 • 3.

  Protokoll fört vid sammanträde den 12 april 2016

Beslutsärenden

Anmälningsärenden

 • 10.

  Öppnande av principärendet "Ofullständigt adresserade försändelser"

  PaN V1311-05209-55

  Muntlig information

 • 11.

  Landstingsrevisorernas årsrapport 2015 avseende patientnämnden

  PaN A1604-00111-43

 • 12.

  Yttrande på förslag gällande långsiktig samverkansstruktur för analys och återkoppling av klagomål

  PaN A1603-00082-30

 • 13.

  Skrivelse till patientnämnden från Lars Harms Ringdahl (MP) angående utveckling av intensifiering av patientsäkerhetsarbetet

  PaN A1604-00095-55

 • 14.

  Anmälan av vikarier för förvaltningschefen sommaren 2016

  PaN A1605-00124-55

  Utdelas vid sammanträdet

 • 15.

  Anmälan av åtgärd i enskilda patientärenden

  PaN A1604-00100-30

 • 16.

  Anmälan av inkomna ärenden under tiden 2016-03-01--2016-04-29

  PaN A1605-00119-55

 • 17.

  Anmälan av avslutade ärenden under tiden 2016-03-01--2016-04-29

  PaN A1605-00120-55

 • 18.

  Förvaltningschefen informerar

  Muntlig information

 • 19.

  Övriga frågor