Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Patientnämndens sammanträde den 22 februari 2011

Dag:
Tisdag den 22 februari 2011
Tid:
14:30
Plats:
Mötesrum Mälaren, Hornsgatan 15, Stockholm

Förhinder meddelas till Leif Kihlström
telefon 08-690 67 12, e-post leif.kihlstrom@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Fastställande av dagordning
 2. 2.
  Utseende av justeringsmän och fastställande av justeringsdag
 3. 3.
  Protokoll fört vid sammanträden med Patientnämnden den 7 december 2010 och 25 januari 2011

Beslutsärenden

 1. 4.
  Nytillkomna ärenden E 1102-00011-12 Tjänsteutlåtande
 2. 5.
  Återföringar
  Rutiner vid ingrepp på spädbarn PaN 1002-00470-52 Ökning av antalet ärenden rörande Liljeholmens psykiatriska mottagning PaN 1006-00043-56
 3. 6.
  Avslutade ärenden, beslut enligt delegation E 1102-00012-12 Tjänsteutlåtande
 4. 7.
  Rapport från stödpersonsverksamheten E 1102-00014-12 Tjänsteutlåtande
 5. 8.
  Synpunkter på landstingets miljöprogram Miljösteg 6 för perioden 2012-2016 E 1012-00111-52 Tjänsteutlåtande
 6. 9.
  Patientnämndens Årsrapport 2010 till Socialstyrelsen E 1102-00010-43 Tjänsteutlåtande
 7. 10.
  Hemställan om hantering av nämndens överskott i bokslut 2010 E 1102-00015-12 Tjänsteutlåtande
 8. 11.
  Budgetunderlag 2012 E 1102-00013-43 Tjänsteutlåtande
 9. 12.
  Uppföljning av Verksamhetsplan 2010 E 1001-00002-43 Tjänsteutlåtande
 10. 13.
  Verksamhetsplan 2011 E 1102-00009-43 Tjänsteutlåtande
 11. 14.
  Kvalitetspolicy och mål 2011 E 1101-00006-43 Tjänsteutlåtande
 12. 15.
  Jämställdhets- och mångfaldsplan 2011 E 1011-00083-43 Tjänsteutlåtande
 13. 16.
  Yttrande över rapporten Guldgruvan hälso-och sjukvården E 1012-00113-30 Tjänsteutlåtande
 14. 17.
  Övriga frågor