Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Patientnämndens sammanträde den 15 oktober 2013


Dag:
Tisdag den 15 oktober 2013
Tid:
14:30-16:30
Plats:
Hornsgatan 15, Stockholm

Dagordning

 • 1.

  Fastställande av dagordning

 • 2.

  Utseende av justeringsmän och fastställande av justeringsdag

Beslutsärenden

Anmälningsärenden

 • 5.

  Redovisning av granskning internkontroll avseende intäktsrutiner

 • 6.

  Samordnat miljöledningssystem med flera förvaltningar

 • 7.

  Anmälan av inkomna ärenden under tiden 2013-08-17 - 2013-09-20

 • 8.

  Anmälan av avslutade ärenden under tiden 2013-08-17 - 2013-09-20

 • 9.

  Förvaltningschefen informerar