Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Patientnämndens sammanträde den 12 april 2016


Dag:
Tisdag den 12 april 2016
Tid:
14:30-16:30
Plats:
Landstingshuset, H-huset


Lägg till denna händelse i min kalender.

Inledning

 • 1.

  Fastställande av dagordning

 • 2.

  Utseende av justerare och fastställande av justeringsdag

 • 3.

  Protokoll fört vid sammanträde den 8 mars 2016

Beslutsärenden

 • 4.

  Yttrande över landstingsdirektörens planeringsunderlag 2017 och plan för åren 2018 - 2020 samt investeringsbudget för 2017 och inriktningsnivåer för planåren 2018 - 2021

  PaN A1602-00064-43

 • 5.

  Yttrande över remiss för innovation och digitalisering i Stockholms läns landsting 2016 - 2020

  PaN A1602-00062-30

 • 6.

  Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom

  PaN A1505-00149-64

 • 7.

  Verksamhetsplan för stödpersonsverksamheten 2016

  PaN A1604-00093-30

Anmälningsärenden

 • 8.

  Kortversion av årsrapporten - "Synpunkter och klagomål - patientnämnden sammanfattar 2015"

  PaN A1512-0395-65

 • 9.

  Anmälan av inkomna ärenden under tiden 2016-02-01--2016-02-29

  PaN A1603-00089-55

 • 10.

  Anmälan av avslutade ärenden under tiden 2016-02-01--2016-02-29

  PaN A1603-00090-55

 • 11.

  Anmälan av inkommen skrivelse till patientnämnden från Lars Harms-Ringdahl (MP) angående utveckling och intensifiering av patientsäkerhetsarbetet

  PaN A1604-00095-55

 • 12.

  Förvaltningschefen informerar

 • 13.

  Övriga frågor