Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Patientnämndens sammanträde den 11 september 2012

Sammanträde med Patientnämnden den 11 september 2012

Dag:
Tisdag den 11 september 2012
Tid:
15:00 - 17:00
Plats:
Hornsgatan 15, Stockholm

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Fastställande av dagordning
 2. 2.
  Utseende av justeringsmän och fastställande av justeringsdag
 3. 3.
  Protokoll fört vid sammanträde med patientnämnden den 22 maj 2012
  Protokoll 22 maj 2012

Beslutsärenden

 1. 4.
 2. 5.
 3. 6.
  Yttrande över remiss DS 2012:21 - Infrastrukturfrågor för vård och apotek
  Tjänsteutlåtande med bilaga
 4. 7.
  Yttrande över remiss SOU 2012:33 - Gör det enklare
  Tjänsteutlåtande med bilaga
 5. 8.
  Deltagande i presidiekonferens i Göteborg den 19 - 20 september 2012
  Tjänsteutlåtande med bilaga
 6. 9.
  Återföring angående felförskrivet läkemedel


  Tjänsteutlåtande

 7. 10.
  Återföring om att vården underlåter att meddela patientnämndens förvaltning när tvångsvård upphör
  Tjänsteutlåtande med bilaga
 8. 11.
  Återföring om nedgång av förordnanden av stödpersoner

   

  Tjänsteutlåtande med bilaga

Anmälningsärenden

 1. 12.
  Anmälan om deltagande i projekt om ett gemensamt miljöledningssystem
  Anmälan med bilaga
 2. 13.
  Plan för boksluts- och budgetprocess


  Anmälan med bilaga

 3. 14.
  Anmälan om yttrande över departemenspromemorian Inspektion för vård och omsorg - en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst - DS 2012-20


  Anmälan med bilaga

 4. 15.
  Anmälan av inkomna ärenden under tiden 2012-05-01--2012-07-31

   

  Anmälan med bilaga

 5. 16.
  Anmälan om avslutade ärenden under tiden 2012-05-01--2012-07-31

   

  Anmälan med bilaga

Senast uppdaterad:
2012-03-02
Ansvarig redaktör: Louise Skantze
Kontakta redaktionen