Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Patientnämndens sammanträde den 11 december 2012

Sammanträde med Patientnämnden den 11 december 2012

Dag:
Tisdag den 11 december 2012
Tid:
14:30 - 16:30
Plats:
Hornsgatan 15, Stockholm

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Fastställande av dagordning
 2. 2.
  Utseende av justeringsmän och fastställande av justeringsdag
 3. 3.
  Protokoll fört vid sammanträde med patientnämnden den 30 oktober 2012
  Protokoll 30 oktober 2012

Beslutsärenden

 1. 4.
  Avtal med Aqua Dental Care AB
  Tjänsteutlåtande
 2. 5.
  Principärende: Remisshantering
  Tjänsteutlåtande
 3. 6.
  Återföring: Problematiskt att få ortopediskt anpassade skor
  Tjänsteutlåtande med bilagor
 4. 7.
  Återföring angående Liljeholmens psykiatriska öppenvårdsmottagning
  Tjänsteutlåtande med bilagor
 5. 8.
  Anvisningar för patientnämndens informationssäkerhet
  Tjänsteutlåtande med bilaga
 6. 9.
  Sammanträdestider för patientnämnden och AU 2013
  Tjänsteutlåtande med bilaga
 7. 10.
  Val av sekreterare i patientnämnden 2013

  Tjänsteutlåtande

 8. 11.
  Lokal handlingsplan för hbt-frågor
  Tjänsteutlåtande med bilaga
 9. 12.
  Attest och utanordnare för patientnämndens förvaltning för år 2013
  Tjänsteutlåtande med bilagor
 10. 13.
  Förslag till delegationsordning för patientnämnden
  Tjänsteutlåtande med bilaga
 11. 14.
  Handlingsplan för nämnden 2013 och uppföljning av handlingsplan för 2012
  Tjänsteutlåtande med bilagor
 12. 15.
  Patientsäkerhetskonferens i London 2013
  Tjänsteutlåtande med bilaga

Anmälningsärenden

 1. 16.
  Månadsrapport till och med oktober 2012

  Anmälan med bilaga

 2. 17.
  Anmälan om entledigande och förordnande i utredningen om stärkt ställning för patienten genom en ny lagstiftning (S 2011:03)
  Anmälan med bilaga
 3. 18.
  Landstingsrevisorernas årliga granskning av patientnämndens verksamhet - delrapport 2012
  Anmälan med bilaga
 4. 19.
  Förordnande av stödpersoner
  Anmälan
 5. 20.
  Vikarie för förvaltningschefen från och med den 20 december 2012 till och med den 4 januari 2013
  Anmälan
 6. 21.
  Anmälan av inkomna ärenden under tiden 2012-10-01--2012-11-15
  Anmälan med bilaga
 7. 22.
  Anmälan av avslutade ärenden under tiden 2012-10-01--2012-11-15
  Anmälan med bilaga
Senast uppdaterad:
2012-03-02
Ansvarig redaktör: Louise Skantze
Kontakta redaktionen