Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Patientnämndens sammanträde den 10 december 2013


Dag:
Tisdag den 10 december 2013
Tid:
14:30-16:30
Plats:
Hornsgatan 15, Stockholm

Dagordning

Beslutsärenden

Anmälningsärenden

 • 14.

  Vikarie för förvaltningschefen

 • 15.

  Kommunikationsplan för årsrapporten 2013

 • 16.

  Delrapportering 2013 från Landstingsrevisorerna

 • 17.

  Patienten - en bortglömd resurs i patientsäkerhetsarbetet

 • 18.

  Anmälan av inkomna ärenden under tiden 2013-09-21 - 2013-11-20

 • 19.

  Anmälan av avslutade ärenden under tiden 2013-09-21 - 2013-11-20

 • 20.

  Förvaltningschefen informerar

  (muntlig)

 • 21.

  Övriga frågor