Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Tillväxt- och regionplaneringsutskottets sammanträde den 8 december

Tillväxt- och regionplaneringsutskottets sammanträde den 8 december

Dag:
Torsdag den 08 december 2011
Tid:
15:30 - 17:30
Plats:
Skärgårdssalen, Landstingshuset

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Justerare och justeringsdag
 2. 2.
  Anmälningsärenden

    

  a) Förteckning 2011-11-11 över inkomna ärenden samt anmälan av antagna planer, landstingsstyrelsens och landstingsfullmäktiges beslut under tiden 2011-09-23 – 11-11
  utsänds

  b) Förteckning 2011-11-15 över planärenden m m som förvaltningen yttrat sig över med stöd av delegation
  utsänds

  c) Beslut fattade med stöd av delegation
  Förteckning 2011-11-08 bidrag ur Skärgårdsanslaget
  utsänds

 3. 3.
  Yttrande över remiss Klimatstrategi och energiplan för Nynäshamns kommunLS 1109-1281Tjänsteutlåtande 2011-11-04
  utsänds

  Ärendet bereds i Miljö- och skärgårdsberedningen 2011-11-29.

 4. 4.
  Förslag till preciserad inriktning 2012 för arbetet inom SLL Tillväxt, miljö och regionplaneringLS 1111-1487Tjänsteutlåtande 2011-11-16
  utsänds

  Ärendet bereds i Miljö- och skärgårdsberedningen 2011-11-29.

 5. 5.
  Yttrande över utställning av Översiktsplan Lidingö 2030LS 1110-1358Tjänsteutlåtande 2011-11-09
  utsänds
 6. 6.
  Samråd om program för sambandet Högdalen-FarstaLS 1110-1346Tjänsteutlåtande 2011-11-21
  utsänds
 7. 7.
  Yttrande över Framtida Södertälje – samrådsförslag till ny översiktsplan 2012 LS 1108-1151Tjänsteutlåtande 2011-11-11
  utsänds
 8. 8.
  Remiss förstudie Spårväg SydLS 1109-1160Tjänsteutlåtande 2011-11-23
  utsänds
 9. 9.
  Remiss av Spårvägs- och stomnätsstrategi, etapp 1 – centrala delen av StockholmsregionenLS 1110-1292Tjänsteutlåtande 2011-11-23
  utsänds
 10. 10.
  Motion 2011:7 av Raymond Wigg m fl (MP) om att öka grön design i Stockholmsregionen genom exempelvis gröna tak och fasaderLS 1103-0487Tjänsteutlåtande 2011-11-18
  utsänds

  Ärendet bereds i Miljö- och skärgårdsberedningen 2011-11-29.

 11. 11.
  Beslut angående uppdrag att identifiera och redovisa prioriteringar avseende länets framtida regionala tillväxtarbete fr.o.m. 2014LS 1111-1543Tjänsteutlåtande 2011-11-22
  utsänds
 12. 12.
  Muntlig information

   

  a) Direktörens rapport
  b) Sammanfattande bild av remissynpunkter på förslaget till handlingsprogram för Kunskapsregion Stockholm, Ylva Disheden TMR
  c) Förslag för att öka utbudet av studentlägenheter, bostadsministerns utredare Lennart Sjögren

 13. 13.
  Övrigt

Charlotte Broberg

  Senast uppdaterad:
  2011-07-01
  Ansvarig redaktör: Camilla Karlsson
  Camilla Karlsson